Samen integraal verbeteren

Je werkt in de zorg en hebt een doel voor ogen, een ambitie om samen met je collega’s te bereiken. Bijvoorbeeld: “Patiënten kunnen sneller bij ons terecht”, of “als medewerkers willen we minder verstoringen tijdens ons werk!” Dit wil je zo efficiënt en effectief mogelijk bereiken. De veranderingen raken verschillende vlakken in je organisatie of team en lijken daardoor complex. Denk aan uitdagingen op het gebied van inefficiënte processen en teams waarin nog niet goed samengewerkt wordt. Dan kies je voor integraal verbeteren. Wij gaan namelijk gelijktijdig aan de slag met procesoptimalisatie en cultuur en gedrag. Op een motiverende en betrokken manier.

Om je doel te bereiken bij complexe verbeteringen zijn volgens ons twee elementen van belang: hoe we onze (werk)processen inrichten (de harde kant van verbeteren) en onze onderlinge samenwerking en communicatie/gedrag daarbij (de zachte kant van verbeteren).

Wanneer we aan de slag gaan met de harde kant van het werk, kijken we bijvoorbeeld naar hoe processen georganiseerd zijn met als doel om patiëntwaarde te vergroten en verspilling te verwijderen. Medewerkers worden actief betrokken bij deze verbeteringen.

Verbeterthema’s op
de harde kant:

  • We hebben last van inefficiente processen
  • Er worden fouten gemaakt die we moeten herstellen
  • We zijn vooral bezig met brandjes blussen

Verbeterthema’s op
de zachte kant:

  • Ongeschreven regels zitten ons in de weg
  • Collega’s onderling vinden verschillende dingen belangrijk, waardoor besluiten nemen moeilijk is
  • De leiderschapsstijl van onze teamleider sluit niet helemaal aan bij onze behoefte als team

Wanneer we aan de slag gaan met cultuur en gedrag verbeteren we het onderling begrip in en tussen verschillende teams. Daarmee wordt de samenwerking beter omdat we afspraken welk gedrag en manieren van communiceren horen bij de gezamenlijke werkwijze, zodat de doelen die teams voor ogen hebben, gerealiseerd kunnen worden.

Bij Lean Verbeeten en Cascader werken coaches die begeleiden in het werken aan een cultuur van continu verbeteren, ieder toegespitst op hun eigen expertise gebieden. De aanpak van Lean Verbeeten kenmerkt zich door een combinatie van procesverbetering, dagelijks managen van het werk en op alle niveaus van de organisatie mensen leren hoe ze middels hun gedrag het lean denken en werken uitvoeren (en dus invulling geven aan een cultuur van continu verbeteren).

De Cascader coaches zijn gespecialiseerd in het inzichtelijk en bespreekbaar maken van de heersende cultuur in teams, om daar vervolgens mee te werken in het bereiken van een doelstelling. Cascader lost complexe cultuurvraagstukken op en maakt ongeschreven regels bespreekbaar. Met hun kennis en vaardigheden hierover, helpen zij de coaches van Verbeeten.

Twee specialismen dus waarbij de werkwijzen van onze coaches elkaar mooi aanvullen. Hierdoor werken we graag samen om de organisaties die we begeleiden net dat extra stapje verder te brengen. Deze samenwerking vatten we onder de noemer “Integraal Verbeteren”: we nemen je mee in zowel de harde als de zachte kant van continu verbeteren!

Contact

Wil je meer weten over hoe we jou en jouw collega’s kunnen helpen?

Neem dan contact op  via info@integraalverbeteren.nl of onderstaande contactformulier.